ஜெர்மன் சொற்கள்அடிப்படை ஜெர்மன் பாடநெறிகள்

ஜெர்மன் கற்றல் பயன்பாடு

ஜெர்மன் பேசும் வடிவங்கள்

ஜெர்மன் தினசரி எளிய கேள்விகள்

ஜெர்மன் தினசரி வாழ்க்கை எளிய கேள்விகள், ஜெர்மன் பொது உரையாடல்கள் எளிய கேள்விகள், ஜெர்மன் அடிப்படை கேள்விகள், ஜெர்மன்…

ஜெர்மன் காலங்கள்

மேம்பட்ட ஜெர்மன் பாடங்கள்

ஜெர்மன் ஒழுங்கற்ற வினைச்சொற்கள்

ஜெர்மன் ஒழுங்கற்ற வினைச்சொற்கள், ஜெர்மன் ஒழுங்கற்ற வினைச்சொற்கள் பட்டியல், ஜெர்மன் ஒழுங்கற்ற வினைச்சொற்கள் பட்டியல் மதிப்புமிக்கது…ஜெர்மனி போர்ட்டல்

குழந்தை மீது குடும்ப மறு ஒருங்கிணைப்பு விசாவிற்கு தேவையான ஆவணங்கள்

குழந்தை மூலம் குடும்பத்தை ஒன்றிணைப்பதற்கான ஜெர்மனி விசாவிற்கு தேவையான ஆவணங்கள். 1. முக்கிய குறிப்பு: ஆவணங்கள், அஞ்சல்...

ஜேர்மனியர்கள் தங்கள் பணத்தை எங்கே செலவிடுகிறார்கள்? ஜெர்மனியில் வாழ்க்கை முறை

ஜெர்மனியில், சராசரியாக 4.474 யூரோக்கள் மொத்த மாத வருமானம் ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் நுழைகிறது. வரிகள் மற்றும் கட்டணங்கள் கழிக்கப்படும்போது, ​​3.399 யூரோக்கள் மீதமுள்ளன…

ஜெர்மனியில் பள்ளி அமைப்பு என்றால் என்ன?

ஜெர்மனியின் பள்ளி அமைப்பு எப்படி இருக்கிறது? உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு ஆறு வயதாகும்போது, ​​அவர்கள் பள்ளிக்குச் செல்ல வேண்டும், ஏனென்றால் ஜெர்மனியில்…

ஜெர்மன் வீடியோ பாடங்கள்

 1. 1 ஜெர்மன் எண்கள், ஜெர்மன் எண்கள் படித்தல், ஜெர்மன் எண்கள் வெளிப்பாடு. ஜெர்மன் எண்கள், டை சாஹ்லென் ஜெர்மன் எண்கள், ஜெர்மன் எண்கள் படித்தல், ஜெர்மன் எண்கள் வெளிப்பாடு. ஜெர்மன் எண்கள், டை சாஹ்லென் 12:14
 2. 2 ஜெர்மன் அறிமுகம், ஜெர்மன் சந்திப்பு வாழ்த்துகள், ஜெர்மன் பேசும் முறைகள் ஜெர்மன் அறிமுகம், ஜெர்மன் சந்திப்பு வாழ்த்துகள், ஜெர்மன் பேசும் முறைகள் 10:25
 3. 3 ஜெர்மன் வினைச்சொற்கள் மற்றும் ஜெர்மன் வினை கருத்துகள் பொருள் வெளிப்பாடு ஜெர்மன் வினைச்சொற்கள் மற்றும் ஜெர்மன் வினை கருத்துகள் பொருள் வெளிப்பாடு 12:33
 4. 4 ஜெர்மன் பாடங்கள், ஜெர்மன் எழுத்துக்கள் வீடியோ பாடம் ஜெர்மன் பாடங்கள், ஜெர்மன் எழுத்துக்கள் வீடியோ பாடம் 09:13
 5. 5 ஜெர்மன் மொழிகள் மற்றும் நாடுகளின் பொருள் வெளிப்பாடு, ஜெர்மன் நாடுகள் ஜெர்மன் மொழிகள் மற்றும் நாடுகளின் பொருள் வெளிப்பாடு, ஜெர்மன் நாடுகள் 07:23
 6. 6 ஜெர்மன் EIN - EINE வரையறுக்கப்படாத கட்டுரைகள் பொருள் வெளிப்பாடு ஜெர்மன் EIN - EINE வரையறுக்கப்படாத கட்டுரைகள் பொருள் வெளிப்பாடு 04:22
 7. 7 ஜெர்மன் எழுத்துக்கள், ஜெர்மன் எழுத்துக்கள், ஜெர்மன் எழுத்து மற்றும் உச்சரிப்பு. ஜெர்மன் எழுத்துக்கள் ஜெர்மன் எழுத்துக்கள், ஜெர்மன் எழுத்துக்கள், ஜெர்மன் எழுத்து மற்றும் உச்சரிப்பு. ஜெர்மன் எழுத்துக்கள் 08:08
 8. 8 ஜெர்மன் ஹவர்ஸ் சப்ஜெக்ட் எக்ஸ்பிரஷன் UHRZEITEN ஜெர்மன் ஹவர்ஸ் சப்ஜெக்ட் எக்ஸ்பிரஷன் UHRZEITEN 09:14
 9. 9 ஜெர்மன் மெய்ன் டீன் உடைமை பிரதிபெயர்கள் ஜெர்மன் மெய்ன் டீன் உடைமை பிரதிபெயர்கள் 06:02
 10. 10 ஜெர்மன் ஹவர்ஸ் உஹ்ர்சைட்டன் சப்ஜெக்ட் எக்ஸ்பிரஷன் ஜெர்மன் ஹவர்ஸ் உஹ்ர்சைட்டன் சப்ஜெக்ட் எக்ஸ்பிரஷன் 03:28
 11. 11 ஜெர்மன் லைட்ஸ், மேக்கிங் புல்ஸ் ஜெர்மன் லைட்ஸ், மேக்கிங் புல்ஸ் 04:32
 12. 12 சப்ஸுடன் சிக்கன் மார்பகம் & சீமை சுரைக்காய் ஸ்பாகெட்டி சப்ஸுடன் சிக்கன் மார்பகம் & சீமை சுரைக்காய் ஸ்பாகெட்டி 11:44
 13. 13 எள் தெரு (முழு எபிசோட்) - ஹாலிட் கெவன் (01.12.1989) எள் தெரு (முழு எபிசோட்) - ஹாலிட் கெவன் (01.12.1989) 31:37ஜெர்மன் பாடநூல்

ஜெர்மன் பாடம் வீடியோக்கள்

ஜெர்மன் பயன்பாடுகள், விளையாட்டுகள் மற்றும் கோப்புகள்ஆங்கில பாடங்கள்

பணம் சம்பாதிப்பதற்கான வழிகள்

1 4