ஜெர்மன் நீதிமொழிகள் மற்றும் மேற்கோள்கள்

ஜெர்மானிய நீதிமொழிகள், ஜெர்மன் நீதிமொழிகள், ஜெர்மன் நீதிமொழிகள், ஜெர்மன் மேற்கோள்கள், ஜெர்மன் நீதிமொழிகள், ஜெர்மன் நீதிமொழிகள், ஜெர்மன் சொற்கள், ஜேர்மன் ஆஃபார்ரிஸ்ஸ்.அன்புள்ள பார்வையாளர்கள், ஜேர்மன் மன்றத்தில் பதிவுசெய்த உறுப்பினர்களின் பதவிகளில் பின்வரும் ஜேர்மன் பாடங்கள் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன, சில சிறு தவறுகள், பிழைகள் போன்றவை உறுப்பினர்களின் பங்குகளில் இருந்து தொகுக்கப்படுகின்றன. ஜெர்மானிய பயிற்றுவிப்பாளர்களால் பின்வரும் படிப்புகள் தயாரிக்கப்படவில்லை, எனவே நீங்கள் சில தவறுகளைச் சந்திக்க நேரிடலாம்.

லீபர் ஜீமால் fragen als einmal irregehen.
ஒருமுறைக்கு இரண்டு முறை கேட்கலாம்.

டெர் ஜுஜெண்ட் ஃபுல்யூன்ட், மஸ் இம் அல்ட்டர் தர்பன்.
அவர் இளைஞனாக சோம்பேறியாக இருப்பார், முதிர் வயதில் அவதிப்படுகிறார்.

Stille Wasser sind sind.
அமைதியான தண்ணீர் ஆழமானது.

ஆல்டர் அன்ஃபாங் இஸ் ஸ்ட்வர்.
எல்லா தொடக்கங்களும் கடினமாக உள்ளன.

நாங்கள் எங்கள் ஊருக்கு வந்து சேர்ந்தோம்.
பணம் பணம் மதிப்பு இல்லை, முடியாது.

நிக்கட்ஸ் விஸ்ஸென் இஸ்ட் கீன் ஷேண்டே, நிக்கட்ஸ் ஜு லர்ன் இஸ் இஸ் ஈன் ஷாண்டே.
தெரியாதே அல்ல, அய்யப்பன் கற்றுக்கொள்ளாதே

Alles Denken ist Wesentlich optimistisch.
டெஸ் வோலென்டேட் பெஸ்மிமிஸ்ட் வூர்டே வர்ஸ்ட்மென்மென்ட் அண்ட் ஸ்டெர்பன்.

எல்லாவற்றையும் பற்றி யோசிக்க மிகவும் நல்லது
பூரண நம்பிக்கையின்மை மங்கிப்போகிறது

"விட்டிக் இஸ்ட், தாஸ் மேன் நிச் ஆஃபார்ட் ஜூ ஃப்ரெகன்"
முக்கியமான விஷயம் கேட்பதை நிறுத்தக்கூடாது.
அக்ர்ன் அன் டூங்கென் இஸ்டட் பெஸ்ஸர் அஸ் செட்டென் அண்ட் பான்டன். (Anonymus)

Wer sich nicht bewegt, spurg auch seine Fesseln nicht. (Anonymus)

மேன்செ மென்ஸ்கீன், டெய்ம் பாயென் ஸ்டாட் ப்ருக்கென். (Anonymus)

Perch nicht richtig arbeiten. (Anonymus)

கோட் ஸ்கஃப் டஸ் மீர், வர் டாஸ் ஸ்கிஃப். கோட் ஸ்குஃப் டென் விண்ட், வியர் டெய் சீகல். கோட் ஸ்குஃப் டை வின்ஸ்டெல்லி, வைய் டை ரோடர். (ஆப்பிரிக்காச்சிச் ஸ்ப்ரிஷ்வார்ட்)

தாஸ் வெர்னெஜென், கியூட்ஸ் ஜூ டன், இஸ்ட் தாஸ் ஐன்சிஜ், டெசென் மேன் நீ அபெர்டிராசிக் விர்ட். ”(சைனிசிஸ் ஸ்ப்ரிக்வார்ட்)

ஏன் ஹார்ட்டே ஹேன் சூட்செட் டூரெ ப்ல்பான்ஸென். (வெர்ஃபாஸர் அம்புடன்ண்ட்)

மேலும் மினூடென் மெட்ரிட்டை ஒரு தொடர்பாக சேர்க்கவும். (ஆர்மீஷியஸ் ஸ்ப்ஷ்வ்வொர்ட்)

Viele Klettern, schnell, dass sie gar nicht merken, Berg gestiegen sind. (Anonymus)

நான் உன்னை பார்க்கிறேன், எனக்கு தெரியும், மற்றும் நான் உன்னை பார்க்கிறேன். ஸ்க்வர் இஸ் ஈ நியூ, எ ஸு மச்சன். (ஆசியா சீனா)

மேட் குட்! (Anonymus)

Fische schwimmen டெட் ஸ்ட்ரோம் (Indisches Sprichwort)

ஐன் லோபெல் வோல். (வெர்ஃபாஸர் அம்புடன்ண்ட்)

Kamine zu bauen இன் மிக வெப்பமான இடத்திலிருந்தே எல்.ஐ.சி. (ஃபிரான்ஸோஸ்ஸ்சஸ் ஸ்ப்ரிஷ்வொர்ட்)

இப்பொழுது, (Anonymus)

ஜெடர் Schimpft über das schlechte Wetter, aber keiner. (Anonymus)
வறுமை, வறுமை ஒழிப்பு,

யார் விரும்புகிறாரோ, அமைதியாக சத்தியத்தை மடித்து விடுகிறார்
--------------
செல்போர்டுர்ட் டைட் அஃபிரிஸ்டிகெஸ்ட் படி ஃபோன் வால் செல்ப்ஸ்கிரிடிக்

டான் ஸ்கோன் கொண்டு வந்தது, டஃபி MIT Aufstehen anfängt

Die Schlimmste Eigenschaft der Dummen ist Ihre Logik

டான் ஸ்கோன் கொண்டு வந்தது, டஃபி MIT Aufstehen anfängt
Totale Paranoiaist totale Bewusstheit
Bei manchem ein Hirnschlag ein Schlag ins Leere
பர்ட்டேட் இட் எல்ன் எல்ன்ன் ஸ்விவிஜிக் வர்டென்

லீப் எண்ட் க்ரோஸ் அன்டெர்தெமுங்ஜன், க்ரோஸ் ரிஸிக்கன் பீன்ஹால்டன்

Wenn du verlierst, வார்லி நிக்கட், டூ டாரஸ் லெர்ன்ஸ்ட்

மேலும் தகவலுக்கு, தயவு செய்து கவனிக்கவும்

Wenn du nicht bekommst.

வெர்லஸ்ஸ் டிச் நேய் அஃபு ஜெமாண்டன், மகன் பிஸ்ட் டூ வெர்லேசன்

Lerne Die Regeln, dann weißt du, wie man Sie richtig bricht

Laß nicht zu daß ein kleiner நீர்த் துருவங்கள் Freundschaft zerstört
Wenn du nicht bekommst, du vst, erinnere dich daran
தாஸ் மான்சல் டீன் க்ளூக் சீன் கான்

நீங்கள் விரும்புவதை நீங்கள் பெறவில்லை என்றால், சில நேரங்களில் இது உங்களுக்கு வாய்ப்பு என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள்
-----------------
ஒரு குறிச்சொல் குறிச்சொல்

ஒவ்வொரு நாளும் ஒரே நேரத்தில்


Leben ein gesundes, ehrenwertes Leben. டேன் கன்ஸ்ட் டூ, வென்ன டு கோல்ட் க்வார்டன் பிஸ்ட், டாரன் ஸுரூக்ட்கென், டு எங்

ஒரு சட்டபூர்வமான மற்றும் பெருமைமிக்க வாழ்க்கை சட்டம். நீங்கள் வயதாகும்போது, ​​நீங்கள் திரும்பிச் சென்று இரண்டாவது முறையாக சிந்தித்து மகிழலாம்.
-----------
டீனேம் ஃபர் டீன் லெபனில் அட்மாஸ்பியர் எய்யும் பொய்

ஒரு அன்பான சூழ்நிலையானது வீட்டில் வாழ்வதற்கான அஸ்திவாரம்
----------
மென்ஸ்சின் வீனஸ் டு மிட் எனிம் ஜெலிப்ட்மென்ட் ஸ்ட்ரீட்டஸ்ட், பெஸிவ் டிச் இக்மர் டு எர்ஃப் ஆஃப் ஜிஜென் வான்ஸ்ட்ரி. நிக் டை கொண்டு வாருங்கள்
வெர்ஜ்காஹெனிட் எம்ஐடி இன் ஸ்பை

நீங்கள் நேசிக்கும் ஒரு நபருடன் நீங்கள் வாதிடுகிறீர்கள் என்றால், தற்போதைய நிலைமையை சமாளிக்க. gecmisi விளையாட்டு கொண்டு
----------
டெஸ் டீன் விஸ்ஸென் மிட் அரேரென். வு சூர் அன்ஸ்டர்பிலிட்சேக்

அச்சுடன் தகவலைப் பகிரலாம். புத்தர் இறக்க ஒரு வழி
-------
டும் ஜியோபோரன், டஃபுர் கான் டெர் மென்ச் நிக்கட்ஸ்,
அபெர் டம்ம் ஜெபோரென் அண்ட் நிக்க்ட்ஸ் டஸுஜெலெர்ண்ட் இஸ்ட் டை க்ரூட் டம்ஹீட்.

ஒரு வேடிக்கையான நாய், ஒரு மனிதர் எதுவும் செய்ய முடியாது, ஆனால் முட்டாள் நாயகி, அதை தவிர வேறு எதையும் கற்று, இது மிக பெரிய முட்டாள்

-----------
வென் எய்ன் ஃப்ரைண்ட் வெஜெஜ்ஹட், மஸ் மனிதர் டை ட்ரர் ஸ்லிலியென், மகன் வர்ட் எல் கால்ட்.

பெர்டோல்ட் பிரெட்ட் (1898-1956), dt. டிராமாட்டிகர் யூ. டிக்டெர்

ஒரு நண்பர் செல்லும் போது, ​​கதவுகளை மூடுவது அவசியம்
----------
எஸின் மோர்கன்.
அர்னால்ட் பக்லின் (1827 - 1901)

ஒரு நாளைக்கு எப்போதும் உள்ளது
---------
டஸ் ஐன்சிங் விச்டிஜ் இம் லெபேன்
sind die ஸ்பூரன் வான் லைப்,
இறந்த பின்,
wenn wir ungefragt weggehen
மற்றும் அப்சைட்
ஆல்பர்ட் ஸ்க்வீட்ஸர்

வாழ்க்கையில் ஒரே முக்கியமானது,
Aski தடயங்கள் பின்னால் விட்டு
நாம் கேட்காமல் விட்டுவிட்டு, விடைபெறும் போது
-----------
வேய்ட் டூ நிக்ட், டாஸ் டெர் வெர்லிட்,
டெர் einen festhalten சாப்பிடுவேன்,
und dß man dem nachlaufen soll,
டெர் einen lächelnd losläßt?
யுனெகன்டர் ஆடர்

உனக்கு தெரியாது, நபர் இழக்கிறார், யார் டிக் வைத்திருக்க விரும்புகிறார், நீங்கள் அவருக்கு பின்னால் ஓட வேண்டும், அவரை சிரிக்க விட்டு.
---------
வென் டூ ஜிஹெஸ்ட், லாஸ் மிச் இம் ரெஜென் ஸ்டீன்,
keine Tränen IM Regen denn sehen Kann மனிதன்.
யுனெகன்டர் ஆடர்

நீ மழை பெய்யாவிட்டால், மழையில் என்னை விட்டுவிடு

-----------
டெர் ஜுஜெண்ட் ஃப்ளீஸ் இஸ்ட் டி அல்ட்டர்ஸ் பிரீஸ்.

(இளமை வயது முதிர்ந்த வயது.)
----------
நான் நிக் வெயிஸ், மாட் மைச் நிக் ஹீஸ்
பாம்பு தான் சட்டம்
----------
அனைத்து இடுகைகள் பார்க்க
எல்லாம் நேரம்
---------
டார்ஜீட் நார்த்

நினைவூட்டல் இருந்து பாதுகாக்க முடியாது
-------
டெர் க்யூலூரி கபிட் நாக்.

விட்டுக்கொடுக்கும் ஸ்மார்ட்
---------
வெய்ன் வேன் ஓன்ரென்.

சுவர்களில் கால்கள் உள்ளன


--------
எயிட் ஹேண்ட் wäscht die dieere.

கையில் அடுத்த ஒரு கை
--------
ஒப்கேஷோபேன் இட் நிக்கட் அஃபெஹோபேன்

பின்னர் அது நீக்குவதாக இருப்பதில்லை, விட்டு
---------
Aus den auen, aus dem sinn.

ஈராக், முழு மனதுடன் (துருக்கியில்)
------
Besser eine stunde zu früh alés eine

முன்கூட்டியே ஒரு மணிநேரத்தை விட சிறந்தது
-----------
பெஸர் எட்வாஸ் அல்ஸ் நிக்கட்ஸ்.

அதை விட கொஞ்சம் சிறப்பாக இருக்க நல்லது.
------------
உங்களுடைய எண்ணங்களைக் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள்
sie werden Handlungen: உங்கள் எண்ணங்கள் செயல்பட காரணம்
அச்சீ அஃபி டீன் ஹேண்ட்லுங்கன்: உங்கள் இயக்கங்களைப் பாருங்கள்
sie werden Gewohnheiten: ஏனெனில் aliskanlik
எச்.ஹௌஹென்ஹீடன்: ஆச்சி டூயீன் ஜீஹோஹான்ஹீடன்: பழக்கங்களைப் பாருங்கள்
உங்களுடைய கதாபாத்திரத்தின் காரணத்தால், உங்களுடைய கதாபாத்திரம்
அச்சீ அஃபி டிரைன் சார்க்காரர்: உங்கள் பாத்திரம் பார்க்கவும்
ஷொர்னலின் சீன்: cuz உங்கள் பாத்திரம் விதி

ஜெர்மானிய வார்த்தைகள் மற்றும் ஜெர்மானிய தீர்வுகள்


ஜெர்மன் வினாடி வினா பயன்பாடு ஆன்லைனில் உள்ளது

அன்புள்ள பார்வையாளர்களே, எங்கள் வினாடி வினா பயன்பாடு ஆண்ட்ராய்டு ஸ்டோரில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. உங்கள் தொலைபேசியில் நிறுவுவதன் மூலம் ஜெர்மன் சோதனைகளைத் தீர்க்கலாம். நீங்கள் அதே நேரத்தில் உங்கள் நண்பர்களுடன் போட்டியிடலாம். எங்கள் விண்ணப்பத்தின் மூலம் விருது பெற்ற வினாடிவினாவில் நீங்கள் பங்கேற்கலாம். மேலே உள்ள இணைப்பைக் கிளிக் செய்வதன் மூலம் Android ஆப் ஸ்டோரில் எங்கள் பயன்பாட்டை மதிப்பாய்வு செய்து நிறுவலாம். அவ்வப்போது நடைபெறும் எங்களின் பணம் வெல்லும் வினாடி வினாவில் பங்கேற்க மறக்காதீர்கள்.


இந்த அரட்டையைப் பார்க்காதீர்கள், நீங்கள் பைத்தியமாக இருப்பீர்கள்
இந்தக் கட்டுரையை பின்வரும் மொழிகளிலும் படிக்கலாம்


நீங்களும் இவற்றை விரும்பலாம்
பதிலை விடுங்கள்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை வெளியிடப்பட்ட முடியாது.