ஸ்கேன் வகை

ஜெர்மன் சொற்கள்

ஜெர்மன் மொழியில் அன்றாட வாழ்க்கையில் அதிகம் பயன்படுத்தப்படும் சொற்களை வகைப்படுத்தி ஜெர்மன் சொற்கள் பிரிவில் உள்ள கட்டுரைகள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்தப் பகுப்பில் உள்ள கட்டுரைகள் ஏறக்குறைய அனைத்து நிலைகளிலும் உள்ள ஜெர்மன் கற்பவர்களுக்கு ஏற்றது.

ஜெர்மன் வாழ்க்கை மற்றும் சொற்கள் தினசரி வாழ்க்கை பற்றி

ஜெர்மன் வீட்டு வேலைகள், ஜெர்மன் வீட்டுச் சொற்கள், ஜெர்மன் வீட்டுப் பொருட்கள், ஜெர்மன் சமையலறைப் பொருட்கள், ஜெர்மன் வழக்கமான வீடுகள்...

ஜெர்மன் ஷாப்பிங் சொற்றொடர்கள், ஷாப்பிங் வார்த்தைகள் மற்றும் சொற்றொடர்கள்

ஜெர்மன் ஷாப்பிங் உரையாடல்கள், ஜெர்மன் ஷாப்பிங் சொற்றொடர்கள், ஷாப்பிங்கிற்கு ஜெர்மன், ஷாப்பிங்கிற்கு ஜெர்மன்…

Freitag என்ன? Freitag என்றால் என்ன?

ஜெர்மன் மொழியில் Freitag என்றால் என்ன நாள், Freitag என்றால் என்ன? ஜெர்மன் மொழியில் ஃப்ரீடாக் என்றால் வெள்ளிக்கிழமை என்று பொருள். ஜெர்மன் நாட்கள்…

ஜெர்மன் மொழியில் நான் உன்னை காதலிக்கிறேன் என்று எப்படி சொல்வது

ஜேர்மன் மொழியில் ஐ லவ் யூ என்று எப்படி சொல்கிறீர்கள்? அன்புள்ள நண்பர்களே, இந்த கட்டுரையில் நாங்கள் உங்களுக்குச் சொல்வோம் ...

ஜெர்மன் மொழியில் நான் உன்னை காதலிக்கிறேன் என்று எப்படி சொல்வது

ஜேர்மன் மொழியில் ஐ லவ் யூ என்று எப்படி சொல்கிறீர்கள்? அன்புள்ள நண்பர்களே, இந்த கட்டுரையில்...

9 ஆம் வகுப்பு ஜெர்மன் 1 அலகு சொல்லகராதி

அன்புள்ள 9 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு வணக்கம். உங்கள் ஜெர்மன் பாடங்களில் வெற்றி பெற விரும்புகிறோம். இந்த கட்டுரையில், 9 ஆம் வகுப்பு ஜெர்மன் 1....

ஜெர்மன் சமையலறை பொருட்கள்

ஜெர்மன் சமையலறைப் பாத்திரங்கள், ஜெர்மன் சமையலறைப் பாத்திரங்கள், ஜெர்மன் சமையலறைப் பாத்திரங்கள், ஜெர்மன் சமையலறைப் பாத்திரங்கள்...

கட்டுரை என்றால் என்ன?

ஜெர்மன் மொழியில், பேரினப் பெயர்ச்சொற்களுக்கு முன்னால் ஒரு கட்டுரை உள்ளது. ஜெர்மன் பெயர்ச்சொற்களுக்கு பாலினங்கள் உள்ளன, மேலும் இந்த பாலினங்கள் மூன்று…

ஜெர்மன் பள்ளி தொடர்பான சொற்கள் (கல்வி தொடர்பான சொற்கள்)

பள்ளியில் பயன்படுத்தப்படும் ஜெர்மன் வார்த்தைகள் மற்றும் சொற்றொடர்கள், ஜெர்மன் பள்ளி தொடர்பான வார்த்தைகள் மற்றும் சொற்றொடர்கள், ஜெர்மன் பாடங்கள்,...

ஜெர்மன் இடியம்ஸ்

ஜெர்மன் மொழிச்சொற்கள் என்ற தலைப்பில் இந்த கட்டுரையில், ஜெர்மன் மொழியில் அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படும் சில மொழிச்சொற்களை சேர்ப்போம்....

ஜெர்மன் மொழியில் நல்ல இரவு

ஜெர்மன் மொழியில் குட் நைட் என்றால் என்ன? ஜேர்மனியில் எப்படி குட் நைட் என்று சொல்வீர்கள்? அன்புள்ள நண்பர்களே, இப்போது நீங்கள் ஒருவரிடம் ஜெர்மன் மொழியில் எப்படிப் பேசுவீர்கள்?

ஆர் எழுத்துடன் தொடங்கும் ஜெர்மன் சொற்கள்

ஜெர்மன் மொழியில் R என்ற எழுத்தில் தொடங்கும் சொற்கள் மற்றும் அவற்றின் துருக்கிய அர்த்தங்கள். அன்புள்ள நண்பர்களே, பின்வரும் ஜெர்மன் வார்த்தைகளின் பட்டியல்…

O என்ற எழுத்துடன் தொடங்கும் ஜெர்மன் சொற்கள்

ஜெர்மன் மொழியில் O என்ற எழுத்தில் தொடங்கும் சொற்கள் மற்றும் அவற்றின் துருக்கிய அர்த்தங்கள். அன்புள்ள நண்பர்களே, பின்வரும் ஜெர்மன் வார்த்தைகளின் பட்டியல்…

யு எழுத்துடன் தொடங்கும் ஜெர்மன் சொற்கள்

U என்ற எழுத்தில் தொடங்கும் ஜெர்மன் வார்த்தைகள் மற்றும் வாக்கியங்கள். அன்புள்ள நண்பர்களே, பின்வரும் ஜெர்மன் வார்த்தை பட்டியல் உறுப்பினர்கள்...

E என்ற எழுத்துடன் தொடங்கும் ஜெர்மன் சொற்கள்

வார்த்தைகள், வாக்கியங்கள் மற்றும் துருக்கிய அர்த்தங்கள் ஜெர்மன் மொழியில் E என்ற எழுத்தில் தொடங்குகின்றன. அன்புள்ள நண்பர்களே, பின்வரும் ஜெர்மன் வார்த்தை...

Q என்ற எழுத்துடன் தொடங்கும் ஜெர்மன் சொற்கள்

ஜெர்மன் மொழியில் Q என்ற எழுத்தில் தொடங்கும் சொற்கள் மற்றும் அவற்றின் துருக்கிய அர்த்தங்கள். அன்புள்ள நண்பர்களே, பின்வரும் ஜெர்மன் வார்த்தைகளின் பட்டியல்…

எச் எழுத்துடன் தொடங்கும் ஜெர்மன் சொற்கள்

ஜெர்மன் மொழியில் H என்ற எழுத்தில் தொடங்கும் சொற்கள் மற்றும் அவற்றின் துருக்கிய அர்த்தங்கள். அன்புள்ள நண்பர்களே, பின்வரும் ஜெர்மன் வார்த்தைகளின் பட்டியல்…

எஸ் எழுத்துடன் தொடங்கும் ஜெர்மன் சொற்கள்

ஜெர்மன் மொழியில் எஸ் என்ற எழுத்தில் தொடங்கும் சொற்கள் மற்றும் அவற்றின் துருக்கிய அர்த்தங்கள். அன்புள்ள நண்பர்களே, பின்வரும் ஜெர்மன் வார்த்தைகளின் பட்டியல்…