ஜேர்மனியில் உங்களை அறிமுகப்படுத்துதல், ஜெர்மன் மொழியில் சந்திப்பு மற்றும் வாழ்த்துக்கள் (வீடியோ வீடியோ பாடம்)

ஜெர்மன் சுய அறிமுக சொற்றொடர்கள், ஜெர்மன் டேட்டிங் வார்த்தைகள், ஜெர்மன் வாழ்த்துக்கள், உரையாடல் சொற்றொடர்கள் வீடியோ பாடம்.இந்த அரட்டையைப் பார்க்காதீர்கள், நீங்கள் பைத்தியமாக இருப்பீர்கள்
இந்தக் கட்டுரையை பின்வரும் மொழிகளிலும் படிக்கலாம்

நீங்களும் இவற்றை விரும்பலாம்
பதிலை விடுங்கள்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை வெளியிடப்பட்ட முடியாது.