ஸ்கேன் வகை

ஜெர்மன் பேசும் வடிவங்கள்

ஜெர்மன் பேச்சு வடிவங்கள் என்ற வகையிலுள்ள கட்டுரைகள் அன்றாட வாழ்வில் அதிகம் பயன்படுத்தப்படும் மற்றும் மிகவும் தேவைப்படும் ஜெர்மன் சொற்றொடர்களைத் தொகுத்துத் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன. கிட்டத்தட்ட எல்லா நிலைகளுக்கும் ஏற்றது.


ஜெர்மன் லவ் அண்ட் லவ் செய்திகள்

ஜெர்மன் காதல் மற்றும் காதல் வார்த்தைகள், ஜெர்மன் காதல் செய்திகள், ஜெர்மன் காதல் செய்திகள், ஜெர்மன் காதல் வார்த்தைகள், ஜெர்மன் உரை செய்திகள், ஜெர்மன் அழகான வார்த்தைகள், ஜெர்மன் காதல் மற்றும் காதல் வார்த்தைகள். அன்பான பார்வையாளர்களே, கீழே உள்ள ஜெர்மன் பாடநெறி, ஜெர்மானியக் கருத்துக்களத்தில் பதிவுசெய்துள்ள எங்கள் உறுப்பினர்களின் பங்குகளிலிருந்து தொகுக்கப்பட்டுள்ளது, ஏனெனில் இது உறுப்பினர்களின் பங்குகளிலிருந்து தொகுக்கப்பட்டுள்ளது...
மேலும் வாசிக்க ...

ஜெர்மன் ஷாப்பிங் உரையாடல்கள்

ஜெர்மன் மொழியில் ஷாப்பிங்கில் பயன்படுத்தப்படும் சொற்றொடர்கள், ஜெர்மன் மொழியில் ஷாப்பிங் உரையாடல்கள், ஜெர்மன் மொழியில் ஷாப்பிங் முறைகள், ஜெர்மன் மொழியில் ஷாப்பிங், ஜெர்மன் சந்தையில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன...
மேலும் வாசிக்க ...

ஜேர்மனியில் பொது பேச்சு வடிவங்கள்

இந்தப் பிரிவில், அன்றாட வாழ்வில் அதிகம் பயன்படுத்தப்படும் ஜெர்மன் பேச்சு முறைகள், அவற்றின் ஜெர்மன் எழுத்து மற்றும் உச்சரிப்பு, ஜெர்மன் இருதரப்பு உரையாடல்கள் மற்றும் அவற்றின் மொழிபெயர்ப்பு...
மேலும் வாசிக்க ...

ஜெர்மன் தொலைபேசி உரையாடல்கள்

ஜெர்மன் தொலைபேசி உரையாடல்கள், ஜெர்மன் தொலைபேசி உரையாடல்கள், தொலைபேசியில் ஜெர்மன் உரையாடல்கள், தபால் அலுவலகத்தில் ஜெர்மன் உரையாடல்கள், ஜெர்மன் தபால் அலுவலக உரையாடல்கள், ஜெர்மன்…
மேலும் வாசிக்க ...

ஜெர்மன் மொழியில் குடும்ப மேம்பாடு

எங்கள் குடும்பத்தை ஜெர்மன் மொழியில் அறிமுகப்படுத்துகிறோம், எங்கள் குடும்பத்தை ஜெர்மன் மொழியில் அறிமுகப்படுத்துகிறோம், எங்கள் குடும்பத்தை ஜெர்மன் வாக்கியங்களில் அறிமுகப்படுத்துகிறோம், எங்கள் குடும்பத்தை ஜெர்மன் மொழியில் அறிமுகப்படுத்துகிறோம், எங்கள் குடும்பத்தை ஜெர்மன் மொழியில் அறிமுகப்படுத்துகிறோம் அன்பான பார்வையாளர்களே...
மேலும் வாசிக்க ...

ஜேர்மனியில் வாழ்த்துக்கள்

ஜெர்மன் வாழ்த்துக்கள், ஜெர்மன் அறிமுகமானவர்கள், ஜெர்மன் வாழ்த்து வாக்கியங்கள், ஜெர்மன் அறிமுக வாக்கியங்கள். அன்புள்ள மாணவர்களே, பொதுவாக, ஜெர்மன் மொழியில்...
மேலும் வாசிக்க ...

ஜெர்மன் கவிதைகள்

துருக்கிய ஜெர்மன் கவிதைகள், ஜெர்மன் துருக்கிய கவிதைகள், துருக்கிய ஜெர்மன் கவிதைகள், ஜெர்மன் காதல் கவிதைகள், ஜெர்மன் காதலர் கவிதை, கவிதைகள் ஜெர்மன், ஜெர்மன் கவிதை மாதிரிகள்,...
மேலும் வாசிக்க ...

ஜெர்மன் இடம் மற்றும் இடம் பெயர்கள்

ஜெர்மன் இடப் பெயர்கள், ஜெர்மன் இடப் பெயர்கள், ஜெர்மன் இடப் பெயர்கள், ஜெர்மன் இடங்கள், ஜெர்மன் இடம் மற்றும் இடப் பெயர்கள், இடம் மற்றும் இடப் பெயர்கள் ஜெர்மன் மொழியில். மதிப்புமிக்க…
மேலும் வாசிக்க ...

ஜெர்மன் அழகான வார்த்தைகள், ஜெர்மன் மேற்கோள்கள்

ஜெர்மன் நல்ல வார்த்தைகள், ஜெர்மன் மேற்கோள்கள், ஜெர்மன் சொற்கள், ஜெர்மன் அழகான வார்த்தைகள், ஜெர்மன் பழமொழிகள், ஜெர்மன் சொற்கள், ஜெர்மன் சொற்கள், ஜெர்மன்…
மேலும் வாசிக்க ...

ஜெர்மன் வானிலை

ஜெர்மன் வானிலை, ஜெர்மன் வானிலை சொற்றொடர்கள், ஜெர்மன் வானிலை விளக்கம், ஜெர்மன் வானிலை முன்னறிவிப்பு, ஜெர்மன் வானிலை வார்த்தைகள், ஜெர்மன் வானிலை...
மேலும் வாசிக்க ...

ஜெர்மன் வங்கியில் பயன்படுத்தப்படும் உரையாடல்கள் மற்றும் சொற்றொடர்கள்

ஜெர்மன் வங்கி உரையாடல்கள், ஜெர்மன் வங்கி வாக்கியங்கள், வங்கியில் ஜெர்மன் பேசும் முறைகள், ஜெர்மன் வங்கியாளர் உரையாடல்கள். அன்புள்ள பார்வையாளர்களே, கீழே…
மேலும் வாசிக்க ...

டாக்டர் மற்றும் டாக்டரில் ஜேர்மன் உரையாடல்கள்

டாக்டரிடம் ஜெர்மன் மொழியில் உரையாடல்கள், ஜெர்மன் மருத்துவரிடம் பயன்படுத்திய வாக்கியங்கள், நோயை ஜெர்மன் மொழியில் விளக்குவது, மருத்துவரின் புகாரை ஜெர்மன் மொழியில் சொல்வது, மருத்துவரிடம் ஜெர்மன் வாக்கியங்கள்,...
மேலும் வாசிக்க ...

ஜெர்மன் பயணம் தொடர்பான சொற்கள் வாக்கியங்கள்

பயணம் பற்றிய ஜெர்மன் சொற்றொடர்கள் மற்றும் வார்த்தைகள், ஜெர்மன் பயண சொற்றொடர்கள், ஜெர்மன் பயண வார்த்தைகள், ஜெர்மன் பயண சொற்றொடர்கள், ஜெர்மன் பயண வார்த்தைகள்.
மேலும் வாசிக்க ...

ஜெர்மன் குடும்பம், ஜெர்மன் குடும்ப உறுப்பினர்கள் மற்றும் ஜெர்மன் உறவினர்கள்

ஜெர்மன் குடும்பம், ஜெர்மன் குடும்ப உறுப்பினர்கள், ஜெர்மன் குடும்ப உறுப்பினர்கள், எங்கள் ஜெர்மன் குடும்பம், ஜெர்மன் குடும்ப அறிமுகம், ஜெர்மன் உறவினர்கள், ஜெர்மன் பெற்றோர்கள், எங்கள் குடும்பம் ஜெர்மன், ஜெர்மன்…
மேலும் வாசிக்க ...

துருக்கிய ஜெர்மன் கவிதைகள்

துருக்கிய ஜெர்மன் கவிதைகள், ஜெர்மன் துருக்கிய கவிதைகள், ஜெர்மன் கவிதைகள், ஜெர்மன் காதல் கவிதைகள், ஜெர்மன் துருக்கிய காதல் கவிதைகள், ஜெர்மன் புதிய கவிதைகள், 9 ஆம் வகுப்பு ஜெர்மன்…
மேலும் வாசிக்க ...

ஜெர்மன் அழகான கவிதைகள் ஜெர்மன் லவ் கவிதைகள்

ஜெர்மன் அழகான கவிதைகள், ஜெர்மன் காதல் கவிதைகள், ஜெர்மன் துருக்கிய கவிதை, துருக்கிய ஜெர்மன் கவிதை, ஜெர்மன் கவிதை, ஜெர்மன் காதல் கவிதை, துருக்கிய காதல் கவிதை, ஜெர்மன் கவிதைகள்.…
மேலும் வாசிக்க ...

ஜெர்மன் சிகையலங்கார நிபுணர் பயன்படுத்திய வாக்கியங்கள்

ஜெர்மன் சிகையலங்கார நிபுணர் உரையாடல்கள், ஜெர்மன் சிகையலங்கார நிபுணர் சொற்றொடர்கள், சிகையலங்கார நிபுணரிடம் ஜெர்மன், ஜெர்மன் மொழியில் சிகையலங்கார நிபுணர் உரையாடல்கள், ஜெர்மன் மொழியில் சிகையலங்கார நிபுணர் சொற்றொடர்கள், சிகையலங்கார நிபுணரில் ஜெர்மன்…
மேலும் வாசிக்க ...

ஜெர்மன் நோய்கள், ஜெர்மன் நோய் பெயர்கள்

ஜெர்மன் நோய்கள் விரிவுரை, ஜெர்மன் நோய் பெயர்கள், ஜெர்மன் துருக்கிய நோய்கள், ஜெர்மன் நோய்கள் பாடம், 9 ஆம் வகுப்பு ஜெர்மன் நோய்கள் பாடம். குறிப்பு:…
மேலும் வாசிக்க ...

ஜெர்மன் நீதிமொழிகள் மற்றும் மேற்கோள்கள்

ஜெர்மன் பழமொழிகள், ஜெர்மன் பழமொழிகள், ஜெர்மன் பழமொழிகள், ஜெர்மன் பழமொழிகள், ஜெர்மன் பழமொழிகள், ஜெர்மன் பழமொழிகள், ஜெர்மன் பழமொழிகள், ஜெர்மன் பழமொழிகள்.…
மேலும் வாசிக்க ...

ஜெர்மன் உரையாடல்கள், ஜெர்மன் உரையாடல் எடுத்துக்காட்டுகள்

ஜெர்மன் உரையாடல்கள், உரையாடல் எடுத்துக்காட்டுகள் H-Grüß dich,Ayse.Wie geht`s? A-Gut.Wie heißt du? எச்-ஹம்டி, தாஸ் வெயிட் டு டோச். A-Nein,das weiß ich nicht.Woher…
மேலும் வாசிக்க ...

ஜெர்மன் இனிப்புகள், கேக்குகள், உணவு

ஜெர்மன் இனிப்பு பெயர்கள், ஜெர்மன் கேக் பெயர்கள், ஜெர்மன் இனிப்புகள், ஜெர்மன் கேக்குகள், ஜெர்மன் பேக்கரி பொருட்கள், ஜெர்மன் இனிப்பு உணவுகள். இந்த பாடத்தில், ஜெர்மன்…
மேலும் வாசிக்க ...

ஜெர்மன் மருத்துவம், மருத்துவர், மருத்துவமனையில் பயன்படுத்தப்படும் வார்த்தைகள்...

ஜெர்மன் மொழியில் மருத்துவத்தில் பயன்படுத்தப்படும் வார்த்தைகள் மற்றும் வாக்கியங்கள், மருத்துவமனையில் ஜெர்மன் மருத்துவரிடம் மருத்துவத்தில் பயன்படுத்தப்படும் வாக்கியங்கள், ஜெர்மன் மருத்துவ வார்த்தைகள், ஜெர்மன் மருத்துவ வார்த்தைகள், ஜெர்மன்…
மேலும் வாசிக்க ...

ஜெர்மன் உரையாடல்கள், ஜெர்மன் உரையாடல்கள், உரையாடல் மற்றும் வாக்கியம்...

ஜெர்மன் உரையாடல்கள் முணுமுணுப்பு:Es hat geklingelt,Sabine.Mach mal auf.Ich bin so müde. Tochter: Ich bin auch mude. முணுமுணுப்பு: Ich bin aber fünfundzwanzig Jahre muder…
மேலும் வாசிக்க ...

ஜெர்மன் டேட்டிங், டேட்டிங் மற்றும் நட்பு வாக்கியங்கள்

ஜெர்மன் டேட்டிங் உரையாடல்கள், ஜெர்மன் டேட்டிங் மற்றும் அரட்டை சொற்றொடர்கள், ஜெர்மன் டேட்டிங் மற்றும் நட்பு சொற்றொடர்கள், ஜெர்மன் மொழியில் ஒருவரை அறிமுகப்படுத்துதல், ஜெர்மன் மொழியைச் சந்தித்து அறிமுகம் செய்தல்...
மேலும் வாசிக்க ...