ஸ்கேன் லேபிள்

ஜெர்மன் மருத்துவமனையில் பயன்படுத்தப்படும் வாக்கியங்கள்

டாக்டர் மற்றும் டாக்டரில் ஜேர்மன் உரையாடல்கள்

டாக்டரிடம் ஜெர்மன் மொழியில் உரையாடல்கள், ஜெர்மன் டாக்டரில் பயன்படுத்தப்படும் வாக்கியங்கள், நோயை ஜெர்மன் மொழியில் விளக்குவது, மருத்துவரின் புகாரை ஜெர்மன் மொழியில் சொல்வது, மருத்துவரிடம் ஜெர்மன்...

ஜேர்மன் ஹெல்த் சாண்டென்ஸ்

ஜெர்மன் உடல்நலம் தொடர்பான தண்டனைகள், ஜெர்மன் மருத்துவர் தண்டனைகள், ஜெர்மன் மருத்துவர் தண்டனைகள், ஜெர்மன் மருத்துவமனை தண்டனைகள், ஜெர்மன்…