ஸ்கேன் லேபிள்

ஜெர்மன் வேலைகள்

ஜெர்மன் கைவினை

இந்த பாடத்தில், அன்புள்ள மாணவர்களே, ஜெர்மன் தொழில்களைக் கற்றுக்கொள்வோம். ஜெர்மன் தொழில்களுக்கும் துருக்கிய தொழில்களுக்கும் என்ன வித்தியாசம், ஜெர்மன்…