துருக்கிய ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு - ஆங்கிலம் துருக்கிய மொழிபெயர்ப்பு

நீங்கள் மொழிபெயர்க்க விரும்பும் வார்த்தையை கீழே எழுதி மொழிபெயர்ப்பு பொத்தானைக் கிளிக் செய்க.
நாங்கள் தானாகவே மொழியை கண்டறிவோம்.


சமீபத்திய ஆங்கில மொழிபெயர்ப்புகள்

பெரும்பாலான ஆங்கில மொழிபெயர்ப்புகள்

கடைசி 10 ஆங்கில மொழிபெயர்ப்புகள்

துருக்கிய, ஆங்கிலம்
டேடலாஃபில்">டேடலாஃபில் டேடலாஃபில் ">டேடலாஃபில்
தடாலாஃபில் செலவு">தடாலாஃபில் செலவு தடாலாஃபில் செலவு ">தடாலாஃபில் செலவு
ஃபைனாஸ்டரைடு 0.1">ஃபைனாஸ்டரைடு 0.1 ஃபைனாஸ்டரைடு 0.1">ஃபைனாஸ்டரைடு 0.1
டேடலாஃபில்">டேடலாஃபில் டேடலாஃபில் ">டேடலாஃபில்
ப்ரெட்னிசோன் 100 மிகி">ப்ரெட்னிசோன் 100 மிகி ப்ரெட்னிசோன் 100 மி.கி.">ப்ரெட்னிசோன் 100 மி.கி.
தடாலாஃபில் 20 மி.கி.">தடாலாஃபில் 20 மி.கி. தடாலாஃபில் 20 மி.கி. ">தடாலாஃபில் 20 மி.கி.
தடாலாஃபில் பிராண்ட்">தடாலாஃபில் பிராண்ட் தடாலாஃபில் பிராண்ட் ">தடாலாஃபில் பிராண்ட்
மலிவான தடாலாஃபில்">மலிவான தடாலாஃபில் மலிவான தடாலாஃபில் ">மலிவான தடாலாஃபில்
செரோகுவல் 600 மி.கி">செரோகுவல் 600 மி.கி செரோகுவல் 600 மி.கி">செரோகுவல் 600 மி.கி
அல்பெண்டசோல் 400">அல்பெண்டசோல் 400 அல்பெண்டசோல் 400">அல்பெண்டசோல் 400

ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு முகப்புப்பக்கம்

பஞ்சாங்க முகப்புப்பக்கம்

இந்த ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு சேவையை கூகிள் மொழிபெயர்ப்பு உள்கட்டமைப்பு மற்றும் ஜெர்மன் வழங்கியுள்ளது. மொழிபெயர்ப்புகளிலிருந்து பெறப்பட்ட முடிவுகளை தொழில்முறை ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு அல்லது மொழிபெயர்ப்பு முடிவுகளுடன் ஒப்பிடக்கூடாது. ஆங்கிலம் - துருக்கிய மற்றும் துருக்கிய - ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு முற்றிலும் கணினியால் செய்யப்படுகிறது. மொழிபெயர்ப்புகளின் முடிவுகளுக்கு எங்கள் தளமும் பிற சேவை வழங்குநர்களும் பொறுப்பல்ல.
ஆங்கில மொழிபெயர்ப்புகள் கணினியில் சேமிக்கப்பட்டு தேடல் முடிவுகளில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன. தயவுசெய்து இந்த விஷயத்தில் கவனம் செலுத்துங்கள்.