துருக்கிய ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு - ஆங்கிலம் துருக்கிய மொழிபெயர்ப்பு

நீங்கள் மொழிபெயர்க்க விரும்பும் வார்த்தையை கீழே எழுதி மொழிபெயர்ப்பு பொத்தானைக் கிளிக் செய்க.
நாங்கள் தானாகவே மொழியை கண்டறிவோம்.


சமீபத்திய ஆங்கில மொழிபெயர்ப்புகள்

பெரும்பாலான ஆங்கில மொழிபெயர்ப்புகள்

கடைசி 10 ஆங்கில மொழிபெயர்ப்புகள்

துருக்கிய, ஆங்கிலம்
லிசினோபிரில் 2.5 மாத்திரைகள்">லிசினோபிரில் 2.5 மாத்திரைகள் லிசினோபிரில் 2.5 மாத்திரை">லிசினோபிரில் 2.5 மாத்திரை
மினோசின் பொதுவானது">மினோசின் பொதுவானது மினோசின் பொதுவானது">மினோசின் பொதுவானது
பாடல் வரிகள் 550 மிகி">பாடல் வரிகள் 550 மிகி lyrica 550 மிகி">lyrica 550 மிகி
zovirax ஆன்லைன் மருந்தகம்">zovirax ஆன்லைன் மருந்தகம் zovirax ஆன்லைன் மருந்தகம்">zovirax ஆன்லைன் மருந்தகம்
மருந்து இல்லாமல் valacyclovir">மருந்து இல்லாமல் valacyclovir valacyclovir மருந்து இல்லை">valacyclovir மருந்து இல்லை
நம்பகமான ஆன்லைன் மருந்தகம்">நம்பகமான ஆன்லைன் மருந்தகம் நம்பகமான ஆன்லைன் மருந்தகம்">நம்பகமான ஆன்லைன் மருந்தகம்
லியோரெசல் ஆன்லைனில் வாங்கவும்">லியோரெசல் ஆன்லைனில் வாங்கவும் லியோரெசல் ஆன்லைனில் வாங்கவும்">லியோரெசல் ஆன்லைனில் வாங்கவும்
தொகுப்பு 15 எம்.சி.ஜி">தொகுப்பு 15 எம்.சி.ஜி சின்த்ராய்டு 15 எம்.சி.ஜி">சின்த்ராய்டு 15 எம்.சி.ஜி
ரோக்ஸித்ரோமைசின் இந்தியா">ரோக்ஸித்ரோமைசின் இந்தியா ரோக்ஸித்ரோமைசின் இந்தியா">ரோக்ஸித்ரோமைசின் இந்தியா
கனடிய மருந்தகம் க்ளோமிட்">கனடிய மருந்தகம் க்ளோமிட் கனடா மருந்தகம் க்ளோமிட்">கனடா மருந்தகம் க்ளோமிட்

ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு முகப்புப்பக்கம்

பஞ்சாங்க முகப்புப்பக்கம்

இந்த ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு சேவையை கூகிள் மொழிபெயர்ப்பு உள்கட்டமைப்பு மற்றும் ஜெர்மன் வழங்கியுள்ளது. மொழிபெயர்ப்புகளிலிருந்து பெறப்பட்ட முடிவுகளை தொழில்முறை ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு அல்லது மொழிபெயர்ப்பு முடிவுகளுடன் ஒப்பிடக்கூடாது. ஆங்கிலம் - துருக்கிய மற்றும் துருக்கிய - ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு முற்றிலும் கணினியால் செய்யப்படுகிறது. மொழிபெயர்ப்புகளின் முடிவுகளுக்கு எங்கள் தளமும் பிற சேவை வழங்குநர்களும் பொறுப்பல்ல.
ஆங்கில மொழிபெயர்ப்புகள் கணினியில் சேமிக்கப்பட்டு தேடல் முடிவுகளில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன. தயவுசெய்து இந்த விஷயத்தில் கவனம் செலுத்துங்கள்.