டெக்ஸாமெதாசோன் என்றால் என்ன ஆன்லைனில் வாங்கவும் dexamethasone ஆன்லைனில் வாங்கவும் துருக்கிய மொழியில் இதன் அர்த்தம் என்ன? dexamethasone ஆன்லைனில் வாங்கவும் துருக்கிய மொழிபெயர்ப்பு என்றால் என்ன?"/>

துருக்கிய ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு - ஆங்கிலம் துருக்கிய மொழிபெயர்ப்பு

நீங்கள் மொழிபெயர்க்க விரும்பும் வார்த்தையை கீழே எழுதி மொழிபெயர்ப்பு பொத்தானைக் கிளிக் செய்க.
நாங்கள் தானாகவே மொழியை கண்டறிவோம்.

ஆங்கிலம் துருக்கிய,
dexamethasone ஆன்லைனில் வாங்கவும்">dexamethasone ஆன்லைனில் வாங்கவும் டெக்ஸாமெதாசோனை ஆன்லைனில் வாங்கவும்">டெக்ஸாமெதாசோனை ஆன்லைனில் வாங்கவும்

சமீபத்திய ஆங்கில மொழிபெயர்ப்புகள்

பெரும்பாலான ஆங்கில மொழிபெயர்ப்புகள்

கடைசி 10 ஆங்கில மொழிபெயர்ப்புகள்

துருக்கிய, ஆங்கிலம்
லிசினோபிரில் 2.5 மாத்திரைகள்">லிசினோபிரில் 2.5 மாத்திரைகள் லிசினோபிரில் 2.5 மாத்திரை">லிசினோபிரில் 2.5 மாத்திரை
மினோசின் பொதுவானது">மினோசின் பொதுவானது மினோசின் பொதுவானது">மினோசின் பொதுவானது
பாடல் வரிகள் 550 மிகி">பாடல் வரிகள் 550 மிகி lyrica 550 மிகி">lyrica 550 மிகி
zovirax ஆன்லைன் மருந்தகம்">zovirax ஆன்லைன் மருந்தகம் zovirax ஆன்லைன் மருந்தகம்">zovirax ஆன்லைன் மருந்தகம்
மருந்து இல்லாமல் valacyclovir">மருந்து இல்லாமல் valacyclovir valacyclovir மருந்து இல்லை">valacyclovir மருந்து இல்லை
நம்பகமான ஆன்லைன் மருந்தகம்">நம்பகமான ஆன்லைன் மருந்தகம் நம்பகமான ஆன்லைன் மருந்தகம்">நம்பகமான ஆன்லைன் மருந்தகம்
லியோரெசல் ஆன்லைனில் வாங்கவும்">லியோரெசல் ஆன்லைனில் வாங்கவும் லியோரெசல் ஆன்லைனில் வாங்கவும்">லியோரெசல் ஆன்லைனில் வாங்கவும்
தொகுப்பு 15 எம்.சி.ஜி">தொகுப்பு 15 எம்.சி.ஜி சின்த்ராய்டு 15 எம்.சி.ஜி">சின்த்ராய்டு 15 எம்.சி.ஜி
ரோக்ஸித்ரோமைசின் இந்தியா">ரோக்ஸித்ரோமைசின் இந்தியா ரோக்ஸித்ரோமைசின் இந்தியா">ரோக்ஸித்ரோமைசின் இந்தியா
கனடிய மருந்தகம் க்ளோமிட்">கனடிய மருந்தகம் க்ளோமிட் கனடா மருந்தகம் க்ளோமிட்">கனடா மருந்தகம் க்ளோமிட்

ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு முகப்புப்பக்கம்

பஞ்சாங்க முகப்புப்பக்கம்

இந்த ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு சேவையை கூகிள் மொழிபெயர்ப்பு உள்கட்டமைப்பு மற்றும் ஜெர்மன் வழங்கியுள்ளது. மொழிபெயர்ப்புகளிலிருந்து பெறப்பட்ட முடிவுகளை தொழில்முறை ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு அல்லது மொழிபெயர்ப்பு முடிவுகளுடன் ஒப்பிடக்கூடாது. ஆங்கிலம் - துருக்கிய மற்றும் துருக்கிய - ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு முற்றிலும் கணினியால் செய்யப்படுகிறது. மொழிபெயர்ப்புகளின் முடிவுகளுக்கு எங்கள் தளமும் பிற சேவை வழங்குநர்களும் பொறுப்பல்ல.
ஆங்கில மொழிபெயர்ப்புகள் கணினியில் சேமிக்கப்பட்டு தேடல் முடிவுகளில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன. தயவுசெய்து இந்த விஷயத்தில் கவனம் செலுத்துங்கள்.