ஸ்கேன் லேபிள்

8 வகுப்பு ஜெர்மன் எண்கள்

ஜெர்மன் எண்கள்

இந்த கட்டுரையில், ஜெர்மன் எண்களின் தலைப்பைப் பற்றி விவாதிப்போம். ஜெர்மன் மொழியைக் கற்கத் தொடங்கும் ஆரம்பப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு பொதுவாக ஜெர்மன் எண்கள் விரிவுரைகள் வழங்கப்படுகின்றன....