ஸ்கேன் வகை

ஜேர்மன் டைம்ஸ் மற்றும் வாக்கியங்கள்

ஜேர்மன் டைம்ஸ் மற்றும் ஜேர்மன் செண்டென்ஸ்


ஜெர்மன் perfekt

ஜெர்மன் பெர்ஃபெக்ட் விரிவுரை என்ற தலைப்பில் இந்த பாடத்தில், ஜெர்மன் பெர்ஃபெக்ட் நேரத்தைப் பற்றிய சுருக்கமான தகவல்களை வழங்குவோம். முன்னதாக…

ஜெர்மன் பெயர்ச்சொற்கள்

ஜேர்மனியில் எளிய எளிய வாக்கியங்கள், ஜெர்மன் வாக்கிய அமைப்பு, ஜெர்மன் வாக்கியம் உருவாக்கும் பாடநெறி

ஜெர்மன் வாக்கியம் கட்டும் பாடம், ஜெர்மன் வாக்கியத்தை எவ்வாறு உருவாக்குவது

ஜெர்மன் வாக்கியங்களை உருவாக்குதல், ஜெர்மன் வாக்கிய எடுத்துக்காட்டுகள், ஜெர்மன் வாக்கியங்கள். ஜெர்மன் வாக்கியத்தை உருவாக்க கற்றுக்கொள்வோம். அன்பிற்குரிய நண்பர்களே…

ஜெர்மன் பல வாக்கியங்கள், ஜெர்மன் வாக்கியம் இன் பன்மை

ஜெர்மன் பன்மை வாக்கியங்கள் என்ற தலைப்பில் இந்த பாடத்தில், முந்தைய ஜெர்மன் பாடத்தில் படித்த வாக்கியங்களின் பன்மைகளைக் கற்றுக்கொள்கிறோம்.

ஜெர்மன் எதிர்மறை பிரதிகள்

இந்த பாடத்தில், ஜெர்மன் மொழியில் எதிர்மறை வாக்கியங்களைப் பார்ப்போம். எனவே, எடுத்துக்காட்டாக, "தாஸ் இஸ்ட் ஈன் கைண்ட்" (இது ஒரு குழந்தை)...

விரிவுரை, பிரசன்ஸ் மற்றும் எடுத்துக்காட்டு வாக்கியங்களுடன் ஜெர்மன் நிகழ்காலம்…

இந்த கட்டுரையில் மாதிரி வாக்கியங்கள் மற்றும் ஜெர்மன் பிரசன்ஸ் மற்றும் ஜெர்மன் பிரசன்ஸ் பற்றிய பயிற்சிகள் (நிகழ்காலம்)...

ஜெர்மன் வினைச்சொல் இணைத்தல்

இந்த பாடத்தில் நாம் விவாதிக்கும் பொருள்: ஜெர்மன் வினைச்சொல் இணைத்தல் அன்புள்ள நண்பர்களே, இந்த கட்டுரையில், ஜெர்மன் வினைச்சொற்கள்,...