ஸ்கேன் வகை

அடிப்படை ஜெர்மன் பாடநெறிகள்

ஜெர்மன் தொடங்குபவர்கள்

ஜெர்மன் காய்கறிகள் (புகைப்படத்துடன்)

ஜெர்மன் காய்கறிகள், ஜெர்மன் காய்கறி பெயர்கள் (படங்களுடன்) படங்களுடன் சில ஜெர்மன் காய்கறிகள் கீழே...

ஜெர்மன் எண்கள் (இல்லஸ்ட்ரேடட்)

ஜெர்மன் எண்கள். அன்புள்ள நண்பர்களே, எங்கள் முந்தைய பாடங்களில் ஜெர்மன் மொழியில் எண்களைப் பார்த்தோம்.

ஜெர்மன் பற்றிய பொதுவான தகவல்கள், ஜெர்மன் அறிமுகம்

ஜெர்மன் பற்றிய பொதுவான தகவல்கள், ஜெர்மன் மொழி, ஜெர்மன் என்றால் என்ன, ஜெர்மன் அறிமுகம் வணக்கம்,...

ஜெர்மன் ஒற்றை பெயர்கள் பலுக்கல் விதிகள்

இந்தப் பிரிவில் உள்ள ஒருமை பெயர்ச்சொற்களை பன்மையாக மாற்ற, பெயர்ச்சொல்லின் கடைசி எழுத்தின் படி...

ஜெர்மன் மொழியில் உரிச்சொற்கள் (Adjektiv-Deklination)

ஜேர்மனியில் உரிச்சொற்களின் இணைவு (Adjektiv-Deklination) ஜெர்மன் மொழியில் உரிச்சொற்களின் ஜெர்மன் இணைப்பு…

ஜெர்மன் சுய-சொற்றொடர்வு சொற்றொடர்கள்

இந்த பாடத்தில், ஜெர்மன் மொழியில் நம்மை அறிமுகப்படுத்துவது மற்றும் ஜெர்மன் மொழியில் நம்மைப் பற்றிய தகவல்களை வழங்குவது.

ஜெர்மன் நிறங்கள் உச்சரிப்புகள் மற்றும் துருக்கியம்

ஜெர்மன் நிறங்கள் என்ற தலைப்பில் இந்த கட்டுரையில், நாம் ஜெர்மன் நிறங்களைக் கற்றுக்கொள்வோம். ஜெர்மன் நிறங்கள்...

ஜெர்மன் ட்ரென்பேர் வெர்பன் (பிரிக்கக்கூடிய வினைச்சொற்கள்)

அன்புள்ள பார்வையாளரே, இந்த தலைப்பில் trennbare Verben, ஜெர்மன் மொழியில் பிரிக்கக்கூடிய வினைச்சொற்களில் ஒன்று...

ஜெர்மன் நிறங்கள் உச்சரிப்புகள் மற்றும் துருக்கிய மொழிகள் 2022 பாடத்திட்ட விரிவுரை

301 வழிமாற்றுகள் முடிந்தது. இந்த கட்டுரையில் ஜெர்மன் நிறங்கள், ஜெர்மன் நிறங்கள்...

ஜெர்மன் நாட்கள் உச்சரிப்புகள் மற்றும் துருக்கிய மொழிகள் 2022 பாடத்திட்டத்தில் பொருத்தமான விரிவுரை

ஜெர்மன் நாட்கள், வாரத்தின் நாட்கள் ஜெர்மன் மொழியில் என்ற தலைப்பில் எங்கள் பாடத்திற்கு வரவேற்கிறோம்....

சுய கற்றல் ஜெர்மன் புத்தகம்

தனியாக ஜெர்மன் கற்க விரும்புபவர்கள், ஜெர்மன் பேசவே தெரியாதவர்கள், புதிதாக ஜெர்மன் கற்க விரும்புபவர்கள்...

ஜெர்மன் விளையாட்டு மற்றும் ஜேர்மன் விளையாட்டு

ஜெர்மன் விளையாட்டு மற்றும் விளையாட்டு கிளைகள் 1xbet ஜெர்மன் விளையாட்டு கிளைகள் கீழே விளக்கப்பட்டுள்ளது...

ஜேர்மனிய அறியப்படாத ஆர்டிளேஸ் (Unbestimmte Artikel)

இந்த பாடத்தில், ஜெர்மன் மொழியில் காலவரையற்ற கட்டுரைகள் பற்றிய தகவல்களை வழங்குவோம். முந்தைய…

ஜெர்மன் எண்கள், ஜெர்மன் எண்ம எண், ஜெர்மன் எண்கள்

ஜெர்மன் மொழியில் எண்கள், எண்களைப் பற்றிய எடுத்துக்காட்டுகள் மற்றும் பயிற்சிகள் ஜெர்மன் மொழியில் 100 வரையிலான எண்கள்…